Implantat för frakturbehandling
Den internationella koncernen Synthes är en global aktör i den ständigt växande ortopedibranschen. Annica Forslund-Nilsson är VD för det svenska dotterbolaget som i 37 år har försett Landsting och kliniker med innovativ utrustning för behandling av frakturer, förslitningsskador och deformiteter.
Att fixera ben och leder med metall är ingenting nytt, och antalet produkter på marknaden ökar ständigt. Synthes har 10 000 anställda över hela världen som arbetar med att utveckla effektiva instrument och metoder för ändamålet. De noggrant testade och kvalitetsstämplade produkterna dyker sedan upp på allt från ortoped-, och neurokliniker, till käkkirurgiska kliniker och hos veterinärer.
Synthes arbetar i tre olika divisioner.
- Traumaenheten fokuserar på frakturer på rörbenen, förklarar Annica Forslund-Nilsson och berättar att företaget är marknadsledande på området.
- En annan enhet kallas CMF eller Cranio MaxilloFacial vilken arbetar med skador, deformiteter och frakturer i ansiktet och på skallbenet, säger hon och berättar att det kan röra sig om att exempelvis stabilisera en käkfraktur.
- Ytterligare en division arbetar inom området rygg och nacke där våra produkter används vid exempelvis skolioskirurgi, förklarar hon och fortsätter;
- Vid en instabil trauma-fraktur håller inte vanligt gips, och exempelvis en handled blir dessutom stel och handen oanvändbar under tiden man har gips. Genom att istället sätta in metallplattor stabiliseras frakturen samtidigt som rörligheten kan börja tränas upp snabbt.
I takt med att människor födda i efterkrigstidens babyboom närmar sig pensionsåldern, förväntas frakturer till följd av osteoporos (benskörhet) att öka explosionsartat. Annica vill råda äldre personer att kontrollera sin bentäthet.
- Osteoporos är särskilt vanligt bland kvinnor över 55, men även män löper risk, berättar hon och förklarar att benskörhet lätt kan leda till frakturer. Hon hoppas att människor börjar ta hand om sig själva genom bra kosthållning, motion och kontroller.
- Om olyckan är framme är det också viktigt att människor vet vilken hjälp som finns att få, menar hon och förklarar att hon upptäckt hur medvetandegraden hos patienter blivit högre.
- Vi går mot en trend där människor ställer mer krav på vården. Det är bra att folk får veta vilka valmöjligheter som finns, avslutar hon.


Synthes AB

Bransch:
Medicinsk teknik

Telefon: 08-743 71 10
Fax: 08-641 48 56


Email:
info.se@synthes.com

Hemsida:
www.synthes.com

Adress:
Synthes AB
Korta gatan 9
17154 Solna

| 13 SENASTE FÖRETAGEN